Witamy w Muzeum w Łowiczu Skansen w Maurzycach


        Położony w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa - Poznań. Od końca l. 70. gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Udostępniony do zwiedzania w połowie lat 80.

        Obecnie w skansenie znajduje się ponad 30 obiektów, które zlokalizowane są według planu zakładającego ukazanie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi występującej do poł. XIX w., o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym, oraz nowej wsi - ulicówki, powszechnej w II poł. XIX w. Według tych założeń usytuowano gospodarstwa (budynki mieszkalne oraz inwentarskie), prezentując w nich charakterystyczne dla wspomnianych okresów wyposażenie wnętrza i sposoby jego dekoracji.

Skansen w Maurzycach, Łowicka chałupa         W obrębie starej wsi znajdują się trzy gospodarstwa. Pierwszym z nich jest zagroda zamknięta - tzw. okólnik, typowy dla wsi łowickiej od poł. XIX w. W skład zagrody wchodzi budynek mieszkalny z II poł. XIX w., przeniesiony ze Złakowa Borowego. Mieszkała w nim słynna wycinankarka łowicka, Justyna Gzregory. Chałupa posiada zrębową konstrukcję ścian, krokwiowy dach czterospadowy kryty strzechą. Składa się z przelotowej sieni, dwóch izb i jednej komory szczytowej. Izba mniejsza jest ekspozycją wnętrza roboczego, wyposażonego w warsztat tkacki, zaś izba większa - lewa - reprezentuje wnętrze odświętne z zaaranżowanym miejscem pracy wycinankarki (stolik z nożycami, kolorowymi papierami oraz wycinankami). Równolegle do chałupy usytuowana jest obora kamienna, będąca rekonstrukcją obiektu znajdującego się w Złakowie Kościelnym. Stanowi ona północną pierzeję zagrody. Po stronie wschodniej - wjazdowej znajduje się drewniany lamus ze wsi Boczki Chełmońskie, zaś po stronie zachodniej - otwarty od strony podwórza bróg. Siedlisko zamyka stojąca w odległości kilkunastu metrów stodoła ze wsi Wicie (pocz. XX w.) o konstrukcji zrębowej, czterospadowym dachu wspartym na krokwiach, krytym strzechą. W jej prawym sąsieku prezentowane są chłopskie pojazdy wyjazdowe oraz wiejski wóz strażacki, natomiast w lewym - maszyny do obróbki ziarna.

        Obok tej zagrody znajduje się chałupa z poł. XIX w., przeniesiona ze wsi Skowroda, o podobnym układzie wnętrza, lecz bez komór szczytowych. Obok niej usytuowane jest uzupełniane obecnie otwarte gospodarstwo, w skład którego wchodzi chałupa ze Złakowa Borowego z I poł. XIX w., stodoła ze Złakowa Kościelnego z pocz. XX w. oraz lamus ze Złakowa Kościelnego z poł. XIX w. Budynek mieszkalny o zrębowej i sumikowo - łątkowej konstrukcji ścian składa się z dwóch izb oraz 2 komór szczytowych. W bieżącym roku w gospodarstwie tym zrekonstruowana zostanie obora drewniana.


        "Nową wieś" reprezentują trzy gospodarstwa. Pierwsze z nich tworzą: budynek mieszkalny ze Złakowa Borowego z poł. XIX w., stodoła ze Złakowa Kościelnego z pocz. XX w., lamus z Radziejowic z XIX . oraz obora kamienno - ceglana z 1930 r. Szerokofrontowa, kryta strzechą chałupa o zrębowej i sumikowo - łątkowej konstrukcji ścian, reprezentuje powszechny w XIX w. podział wnętrza na izbę świąteczną i roboczą, z dwiema komorami szczytowymi.


        Na uwagę zasługuje tu oryginalna stolarka okienna oraz drzwiowa, będąca naturalnym uzupełnieniem dekoracji budynku. Ważnym podkreślenia jest również fakt, iż siedlisko to zostało zrekonstruowane na podstawie gospodarstwa znajdującego się niegdyś w Złakowie Borowym, zachowano odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami.

        W pewnej odległości od wspomnianego siedliska znajduje się następne. Tworzą je: chałupa z Łaguszewa z kon. XIX w. oraz stodoła z Otolic z pocz. XX w. Układ pomieszczeń oraz dekoracja chałupy z sienią przelotową jest zbliżony do chałupy ze Złakowa Borowego. Pierwotnie istniejąca komora po lewej stronie została powiększona i zaadaptowana na kolejną izbę. Siedlisko zamyka stodoła o konstrukcji zrębowej i sumikowo - łątkowej, z dachem dwuspadowym, wspartym na sochach. Oba budynki wykorzystywane są obecnie do organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych, pokazów wesela łowickiego.

        Kolejnym gospodarstwem, które ilustruje przemiany, jakie zachodziły w budownictwie wiejskim, jest gospodarstwo, w skład którego wchodzą: drewniany budynek mieszkalny z kon. XIX w. ze Złakowa Borowego, stodoła z ok. 1948 r., przeniesione z tego samego siedliska co chałupa, obora kamienno - ceglana z 1928 r. ze wsi Mastki oraz bróg. Wnętrze dwutraktowej chałupy podzielone zostało na część starą z pocz. XX w. z dekoracją popularną wcześniej (nawiązuje ona do wspomnianych chałup w nowej wsi) oraz część nową z wyposażeniem popularnym w okresie międzywojennym. Znajdują się tu meble pochodzące z miejskich pracowni (komoda, szafa, łóżko drewniane) oraz wykonane przez wiejskich stolarzy (kredens i ława z oparciem). Stodoła składa się z szerokiego klepiska z podwójnymi wrotami, dwóch sąsieków oraz szopki szczytowej z oddzielnym wejściem. Budynek obory krytej blachą podzielony jest na cztery pomieszczenia. W jednym z nich znajduje się ekspozycja sprzętów do ochrony roślin używanych w gospodarstwach wiejskich do poł. XX w. Pod brogiem zgromadzono narzędzia i pojazdy rolnicze.


        Uzupełnieniem gospodarstw w skansenie są przykłady tzw. małej architektury (kapliczki przydrożne), a także budynki wiejskie: kuźnia, karczma, piec chlebowy, wiatrak, szkoła.

        Wiatrak - "koźlak" reprezentuje typ powszechny w XIX i na pocz. XX w. Jego część napędową stanowiły śmigi osadzone pod dachem. Trzon budynku stanowił tzw. kozioł, dzięki któremu w zależności od kierunku wiatru, wiatrak można było nastawiać za pomocą "dyszla". Prezentowany w skansenie budynek jest częściową rekonstrukcją wiatraka z II poł. XIX w. ze Świeryża.

        Ekspozycję szkoły wiejskiej z okresu międzywojennego zaprezentowano w zaadaptowanej chałupie z II poł. XIX w. ze Złakowa Borowego. Budynek składa się z sieni, dużej izby po prawej stronie, gdzie przygotowano ekspozycję izby lekcyjnej, a także tradycyjnej izby z komorą szczytową, gdzie urządzono mieszkanie nauczyciela.

        W 2002 r. w skansenie przybyły również budynki związane ze strażą pożarną: zrekonstruowana kamienno - ceglana strażnica ze Złakowa Borowego oraz bróg, gdzie przygotowano ekspozycję sprzętu strażackiego.


Copyright © 2003-2004 By Muzeum Łowicz - WebDesign By Adverts.pl
Polecamy strony: Branżowy Katalog Stron http://katalog.adverts.pl | System Wymiany Bannerów http://banner.adverts.pl | Hosting Stron http://provider.adverts.pl | Tworzenie stron WWW webdesign.nowoczesny.pl | Turystyka http://turystyka.adverts.pl | Reklama http://reklama.adverts.pl | Ogłoszenia Zwierzęta http://zwierzeta.low.pl | Ogłoszenia Praca http://praca.low.pl | Ogłoszenia Drobne http://ogloszenia.adverts.pl | Auto Giełda http://autogielda.low.pl